monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Kwalifikacje zawodowe jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:

K.1 – Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
K.2 – Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zajmuje się:
– wykonywaniem robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych
– wykonywaniem robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych
– wykonywaniem montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,  grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
– wykonywaniem robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
– montowaniem podziemnych sieci deszczownianych i innych typów deszczownic, wykonywaniem prac konserwatorskich

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Języki obce: język angielski lub język niemiecki

Możliwość dalszego kształcenia w 2- letnim liceum i poprzez kursy kwalifikacyjne!

Perspektywy zatrudnienia w:
– przedsiębiorstwach budowlanych, warsztatach rzemieślniczych, firmach eksploatacyjno-montażowych
– firmach remontowo – budowlanych wykonujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i grzewcze
– administracji obiektów budowlanych.

Absolwenci mają możliwość prowadzić własną działalność gospodarczą.

W 3–letnim cyklu nauki zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną podczas poszukiwania pracy!

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i odbywają praktyki w pracowniach zawodowych w szkole. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ciągu 3 dni w tygodniu.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny