Aplikacje mobilne w Mechaniku

Dodano: 4 października 2017

Uczniowie i nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Mechaniczno-Budowlanego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 przystąpili do projektu “Mobile applications to ease learning for students”. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2017-31.08.2019 przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie projektu wynosi 23390,00 EUR.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 wraz z partnerami z Grecji, Rumunii, Turcji oraz Włoch opracował projekt, którego głównym celem jest rozwój kompetencji cyfrowych z zakresu projektowania i tworzenia aplikacji mobilnych ułatwiających uczenie się. Jest to doskonała szansa na produktywne wykorzystanie smartfonu, który stał się dla nastolatków urządzeniem niemalże nieodzownym. W ten oto sposób chcemy zachęcić uczniów do mądrego i aktywnego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto działania projektowe będą sprzyjały praktycznej nauce języka angielskiego, poszerzaniu horyzontów poprzez obcowanie z innymi kulturami oraz wzmocnieniu „miękkich umiejętności”, tj. komunikacji, współpracy, asertywności oraz zaradności.

W ramach przyznanego dofinansowania zostaną zrealizowane 24 mobilności. Młodzież i nauczyciele będą uczestniczyć w międzynarodowych działaniach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem, które zostaną zorganizowane w Polsce, Rumunii, Włoszech i Grecji. Oprócz tego, nauczyciele wezmą udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych zaplanowanych w Rumunii i Turcji.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione transport, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcyjne zajęcia z ICT, interesujący program spędzania czasu wolnego, ubezpieczenie oraz przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

koordynator projektu
mgr Monika Zając

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Uwaga!

Patronat medialny