BIWAK KLAS MUNDUROWYCH I REHABILITACYJNO-ZDROWOTNYCH

Dodano: 13 czerwca 2022

Biwak klas mundurowych organizowany w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu w tym roku szkolnym odbył się w dn. 8 -10 czerwca. Co roku uczniowie klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku, którego organem prowadzącym jest Powiat Radomszczański uczestniczą w biwaku, którego organizatorami są III Liceum Ogólnokształcące w Radomsku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku i Komendą Hufca ZHP . Realizacja biwaku możliwa jest również dzięki wsparciu jakie corocznie oferuje Urząd Miasta w Radomsku.

Podczas biwaku realizowany był program zajęć profilaktycznych „Uzależnienia behawioralne – znam, omijam”, którego celem było propagowanie wśród uczniów postaw wolnych od wszelkich nałogów. Ważnym zadaniem biwaku było prowadzenie zajęć specjalistycznych z propedeutyki wiedzy o służbach mundurowych i modułu rehabilitacyjno – zdrowotnego. Były musztry i apele. Wiele emocji budziła gra terenowa, która odbyła się nocą i była doskonałym sprawdzianem kondycji fizycznej i psychicznej uczestników. Młodzież doskonaliła swoje kompetencje z pierwszej pomocy przedmedycznej w ćwiczeniach terenowych. Ponad 60 uczniów miało możliwość brać udział w różnorodnych zajęciach organizowanych przez policjantów i nauczycieli.
Były min. rozgrywki w piłkę siatkową, łuki, badminton, paintball. Zorganizowany został konkurs fotograficzny „Chwytaj moment”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagogów. Odbyły się zajęcia specjalistyczne z modułu policyjnego – kryminalistyka, zasady podziału i funkcjonowania rewirów dzielnicowych, wydział ruchu drogowego. Z kolei klasa rehabilitacyjno-zdrowotna uczestniczyła w fitnessie i zajęciach crossfit we współpracy z klubem sportowym „Tytani Radomsko”. Głównym celem biwaku była integracja uczniów, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w grupie, zdrowa rywalizacja oraz uczenie odpowiedzialności za siebie i innych.
Plan biwaku został zrealizowany, a uczniowie, którzy po raz kolejny pokazali, że potrafią odnaleźć się w każdych warunkach, wrócili do domów z nowymi wspomnieniami i doświadczeniami.
Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny