Czas na Grecję!

Dodano: 26 listopada 2018

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w ramach projektu “Mobile applications to ease learning for students”.
Ponadto, zapraszamy wszystkich uczestników projektu oraz zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 28 listopada o godz. 11:40 w świetlicy szkolnej. Podczas spotkania zostaną wręczone dokumenty EUROPASS MOBILNOŚĆ dla uczestników wyjazdu do Rumunii.

Typ akcji: międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami (z ang. learning/ teaching/ training activities – LTTA)

Miejsce: Komotini, Grecja

Termin: 24-30 marca 2019

Ilość miejsc: 5

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnicy mają zapewnione: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcyjne zajęcia z ICT i nowoczesnych technologii, interesujący program spędzania czasu wolnego, ubezpieczenie oraz przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (APPLICATION FORM) oraz REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE dostępne są na www.radomsko.edu.pl w zakładce Erasmus+ Edukacja Szkolna.

Dodatkowe kryteria rekrutacyjne:
Uczestnik musi posiadać własne konto na platformie App Inventor 2. Na koncie powinny znajdować się dotychczasowe projekty tworzone podczas spotkań projektowych w Polsce, Rumunii oraz Turcji.
Uczestnik musi złożyć dokumenty Europass – CV oraz Paszport Językowy w języku polskim i angielskim.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy złożyć do koordynatora projektu – mgr Moniki Teuber w terminie 26.11.2018 – 30.11.2018.
Po pozytywnej ocenie złożonych wniosków Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację w dniach 03.12.2018-04.12.2018.

Wyniki będą ogłoszone 05.12.2018

erasmus_plus_logo

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Teuber
koordynator projektu

Uwaga!

Patronat medialny