Już niedługo wyjazd

Dodano: 23 kwietnia 2017

Już tylko 2 tygodnie dzieli nas od wyjazdu grupy 25 uczniów/uczennic Technikum Mechaniczno-Budowlanego w Radomsku od wyjazdu na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne do miejscowości Schkeuditz w Niemczech w ramach projektu „Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem” przy wsparciu finansowym programu Unii Europejskiej Erasmus Plus. W dniu 20.04.2017 roku odbyło się spotkanie przygotowawcze do mobilności z uczestnikami/uczestniczkami i ich rodzicami. W trakcie spotkania podpisane zostały:

1. Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności

2. Porozumienie o programie zajęć ECVET (Learning Agreement)

3. Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności (Karta Jakości Mobilności)

W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie wyjeżdżającej grupy: mgr Monika Rakowska oraz mgr inż. Daniel Dzieniarz. Uczestnicy projektu otrzymali odzież roboczą oraz słowniki na czas pobytu na praktykach zagranicznych.

Pobyt na praktykach zawodowych w Niemczech jest bezpłatny. Wsparcie finansowe programu Erasmus Plus obejmuje koszty przygotowania do mobilności, podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, biletów wstępu oraz kieszonkowego. Będziemy regularnie informować o wrażeniach i doświadczeniach naszej młodzieży kształcącej się na kierunkach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i technik budownictwa z pobytu na praktykach u naszego niemieckiego partnera – firmy Vitalis GmbH.

mgr Aldona Skiba – koordynator projektu

Zobacz zdjęcia na Facebooku

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny