Lista rankingowa – Rumunia

Dodano: 7 marca 2018

LISTA RANKINGOWA
kandydatów zakwalifikowanych do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów
w ramach projektu “Mobile applications to ease learning for students”

Typ akcji: międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami (z ang. learning/ teaching/ training activities – LTTA)
Miejsce: Miroslava k. Jassy, Rumunia
Termin: 13-19 maja 2018

1. Lewera Zuzanna
2. Kupczyński Igor
3. Urbańczyk Marcin
4. Chrząszcz Dominik
5. Łysik Oliwia

LISTA REZERWOWA
kandydatów zakwalifikowanych do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów
w ramach projektu “Mobile applications to ease learning for students”

1. Bukowiec Anna
2. Parowicz Sara
3. Grabarczyk Jakub
4. Gajda Olga
5. Jafra Katarzyna

Szczegółowe informacje dotyczące liczby punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji znajdują się u koordynatora projektu.
Projekt jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Zając
koordynator projektu

erasmus_plus_logo

Uwaga!

Patronat medialny