MECHANIK MUREM ZA PANIĄ DYREKTOR EWĄ GRODZICKĄ!

Dodano: 26 kwietnia 2023

My nauczyciele Mechanika stanowczo nie zgadzamy się z decyzją organu prowadzącego, dotyczącą zmiany na stanowisku dyrektora szkoły, która zapadła 26.04.2023 r.

Nie widzimy uzasadnienia takiej decyzji, obecna dyrektor pani Ewa Grodzicka otrzymała ocenę wyróżniającą za całokształt swojej pracy, ma pełne poparcie grona pedagogicznego, rodziców i uczniów. Jest osobą doskonale znającą specyfikę i realia szkoły. Od 30 lat jest związana zawodowo z Mechanikiem zaczynając jako nauczyciel historii, później pełniąc funkcję wicedyrektora, a od 10 lat dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1.

Ma duży wpływ na budowanie renomy szkoły. Jej determinacja w działaniach na rzecz placówki począwszy od estetyki szkoły, wzbogacenia bazy dydaktycznej po osiągnięcia uczniów przystępujących do matury i egzaminów zawodowych jest nieoceniona. Nadmieniamy, że dzięki bardzo dobrej współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych młodzież osiąga blisko stuprocentową zdawalność podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Dzięki Pani Dyrektor została nawiązana współpraca z wysoko zaawansowanymi technologicznie zakładami pracy co przekłada się na poszerzanie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów. Nasi absolwenci są cenionymi i poszukiwanymi na rynku pracy fachowcami.

Współpraca Pani Dyrektor z nauczycielami w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych pozwoliła na stworzenie atrakcyjnych dla młodych ludzi pracowni zawodowych i doskonalenie zawodowe nauczycieli i uczniów. Dzięki tym funduszom młodzież mogła uczestniczyć w organizowanych przez nauczycieli stażach zagranicznych doskonaląc swoje umiejętności językowe oraz przedmiotowe.

Kierowanie tego typu zespołem szkół jest jednym z trudniejszych, jeżeli chodzi o oświatę, wyzwań z którymi do tej pory pani Dyrektor doskonale sobie radziła. Przygotowanie pedagogiczne i staż pracy to nie jedyny warunek pełnienia funkcji dyrektora. Empatia, kultura, wyczucie, umiejętność mediacji w relacjach z pracownikami, uczniami i rodzicami to atuty, które niewątpliwie posiada
Pani Dyrektor.

Wynik konkursu wstrząsnął gronem pedagogicznym, które nie może pogodzić się z tak rażącą niesprawiedliwością. Będziemy stać murem za Panią Dyrektor Ewą Grodzicką!

Radomsko, 26.04.2023 r.

 

Uwaga!

Patronat medialny