Międzynarodowe spotkanie projektowe w Rumunii

Dodano: 15 grudnia 2017

W dniach 4-5 grudnia 2017 odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w Rumunii w ramach projektu ”Mobile applications to ease learning for students”, którego głównym celem jest rozwój kompetencji cyfrowych. Wzięli w nim udział koordynatorzy i nauczyciele ze szkół partnerskich z Rumunii, Polski, Grecji oraz Włoch. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 reprezentowały dwie nauczycielki języka angielskiego – mgr Monika Zając oraz mgr Alina Dziegieć. Celem spotkania było opracowanie planu działań w pierwszym roku jego trwania tj. 2017/2018. W trakcie spotkania roboczego przedyskutowano oczekiwania partnerów w zakresie realizowanych przedsięwzięć, zasady rekrutacji uczniów do mobilności, doprecyzowano zadania poszczególnych szkół oraz harmonogram działań projektowych, omówiono zasady finansowania projektu, promocji, ewaluacji i upowszechniana, działania związane z Europass Mobility Tool, eTwinning, stroną internetową projektu, prowadzeniem fanpage’a na Facebooku, a także ustalono terminy poszczególnych mobilności. Ważnym elementem wizyty było spotkanie z burmistrzem Miroslavy oraz samorządem uczniowskim, którzy wyrazili swoje zaangażowanie i wsparcie na rzecz europejskiego projektu.

Pierwsze międzynarodowe działanie związanego z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniem zostanie zorganizowane w Polsce w lutym 2018. Wówczas społeczność Mechanika będzie gościć uczniów i nauczycieli z Grecji, Rumunii, Turcji oraz Włoch.

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Zając
koordynator projektu

meeting_romania

baner_erasmus_plus

Uwaga!

Patronat medialny