Międzynarodowe warsztaty w Grecji

Dodano: 22 marca 2019

Już w tę niedzielę nasi uczniowie polecą do Grecji, aby realizować kolejną część projektu „Mobile applications to ease learning for students” w ramach programu Erasmus+.

Przed wyjazdem do Komotini młodzież wzięła udział w zajęciach z przygotowania pedagogicznego, kulturowego oraz językowego, których celem było jak najlepsze przygotowanie się do mobilności. Oprócz tego uczestniczyli w 20-godzinnych warsztatach informatycznych, bowiem tam na miejscu wcielą się w instruktorów. Będą przekazywać wiedzę oraz szkolić uczniów z Grecji, Turcji oraz Rumunii w zakresie projektowania i tworzenia aplikacji na Androida. Docelowo zostaną utworzone dwie apki: HIT-OR-MISS oraz FIND OUT.

HIT-OR-MISS to aplikacja, która pokazuje losowe angielskie wyrażenie wraz z tłumaczeniem. Dzięki niej codziennie można poznawać nowe słowo w języku angielskim. FIND OUT to para aplikacji współpracujących ze sobą. W jednej z nich nauczyciel wpisuje pytania oraz wzór odpowiedzi. Przesyłane są one do ucznia i wyświetlają się w drugiej aplikacji. Uczeń po udzieleniu odpowiedzi od razu dostaje informację zwrotną. Można dzięki temu, wykorzystując smartfony, uatrakcyjnić naukę oraz zdobywanie wiedzy.

Ponadto program międzynarodowych działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami obejmuje m.in. zajęcia integracyjne, wycieczki krajoznawcze oraz udział w wydarzeniach kulturowych.

Naszą szkołę będą reprezentować uczniowie z III LO w składzie: Anna Bukowiec (klasa II mundurowa), Adam Binka (klasa II rehabilitacyjno-zdrowotna), Rafał Garbarz (klasa II rehabilitacyjno-zdrowotna), Artur Olejnik (klasa II rehabilitacyjno-zdrowotna) oraz Jakub Grabarczyk (klasa III rehabilitacyjno-zdrowotna). Opiekę nad uczniami sprawować będą mgr Monika Teuber oraz mgr Paweł Dudek.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Teuber
koordynator projektu

mgr Paweł Dudek
członek zespołu projektowego/ wsparcie informatyczne

Uwaga!

Patronat medialny