„Mobile applications to ease learning for students” już na półmetku

Dodano: 14 czerwca 2018

Pierwszy rok projektu już za nami. W związku z tym nadszedł czas podsumowań i ewaluacji. Podczas spotkania, które odbyło się 12 czerwca w świetlicy szkolnej, uczniowie zaangażowani w projekt podzielili się swoimi doświadczeniami, wrażeniami oraz przedstawili szerszej publiczności zalety wynikające z udziału w europejskim przedsięwzięciu. Był pokaz slajdów oraz krótkie filmy promujące projekt. Pan Paweł Dudek opowiedział o plusach App Inventora, czyli oprogramowania Google, pozwalającego w łatwy sposób tworzyć aplikacje na Androida. Natomiast Pani Monika Zając, koordynator projektu, przedstawiła zasady rekrutacji oraz kryteria uprawniające do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów, która odbędzie się w Turcji w przyszłym roku szkolnym.

Poniżej przedstawiamy wam krótkie podsumowanie działań w pierwszym roku realizacji projektu:
1. W grudniu 2017 roku w Rumunii odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe. Nauczyciele opracowali wówczas plan działań, zasady rekrutacji uczniów do mobilności, doprecyzowano zadania poszczególnych szkół, omówiono zasady finansowania projektu, promocji, ewaluacji i upowszechniana, działania związane z Europass Mobility Tool, eTwinning, stroną internetową projektu, a także ustalono terminy poszczególnych mobilności.
2. W lutym 2018 roku społeczność Mechanika, czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 gościła Greków, Rumunów oraz Turków w ramach międzynarodowych działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami. Odbyły się wówczas warsztaty, podczas których międzynarodowe środowisko uczniów rozpoczęło tworzenie aplikacji na telefony komórkowe. Używali przy tym specjalistycznego oprogramowania App Inventor 2. Oprócz tego zagraniczni goście poznawali naszą kulturę – odwiedzili m.in. radomszczańskie Muzeum Regionalne, a także Jasną Górę i Kraków. Nie zabrakło też warsztatów z robienia tradycyjnych pierogów oraz pokazu tańca – krakowiaka.
3. W maju 2018 pięcioro uczniów oraz dwoje nauczycieli z Mechanika przebywało przez tydzień w miejscowości Miroslava k. Jassy w Rumunii. Tam odbywała się kolejna część projektu. Przyjmującym była szkoła Liceul Tehnologic Agricol „M. Kogalniceanu”. Polscy uczniowie, podobnie jak ich koledzy i koleżanki z Grecji oraz Turcji byli goszczeni w domach rumuńskich uczniów. Podczas wizyty odbywały się warsztaty z użyciem App Inventora, a także liczne zajęcia kulturowe – zwiedzanie kopalni soli w Kaczyce, zamku w Suczawie i monastyru w Voronet.

W październiku odbędzie się trzecia część projektu, tym razem w Stambule. Tam pojedzie czworo uczniów z Mechanika. Na marzec przyszłego roku zaplanowano wizytę w Grecji, gdzie odbędzie się podsumowanie całego projektu oraz finalizacja tworzenia aplikacji wspomagającej uczenie się.

Istotną cechą wszystkich międzynarodowych spotkań w ramach projektu jest fakt, że uczniowie posługują się językiem angielskim. Warsztaty przy komputerach, zajęcia kulturowe, a także codzienna komunikacja wymaga tego, aby porozumiewać się w obcym języku. Dlatego też podczas wyłaniania uczniów, którzy będą uczestniczyć w zagranicznych spotkaniach projektowych brana jest pod uwagę znajomość języka angielskiego. Innymi kryteriami są m.in. umiejętności komputerowe oraz społeczne i zaangażowanie w przygotowania. Warto dodać, że po każdym z czterech spotkań projektowych każdy z uczestników otrzymuje certyfikat zwany Europass Mobilność. Jest to potwierdzenie wykonywania konkretnych działań w zakresie nowoczesnych technologii. Dla osób, które dopiero będą wkraczać na rynek pracy będzie to istotny atut, wyróżniający na tle innych.

erasmus_plus_logo

Projekt „Mobile applications to ease learning for students” realizowany jest przy wsparciu Programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Zając
koordynator projektu

mgr Paweł Dudek
członek zespołu

podsumowanie_rumunia_2

podsumowanie_rumunia_3

podsumowanie_rumunia_4

podsumowanie_rumunia_5

Uwaga!

Patronat medialny