Ogromny sukces naszego absolwenta w XI Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP

Dodano: 26 lutego 2018

W dniu 24-ego lutego 2018 r. w Piotrkowie Trybunalskim w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku 2017”. Konkurs ten jest dwuetapowy: pierwszy etap organizują terenowe oddziały SIMP, a drugi finałowy przeprowadza Zarząd Główny SIMP w Warszawie, honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich – wyjaśniają organizatorzy konkursu.

Wśród zaszczytnego grona nagrodzonych i wyróżnionych znalazł się absolwent naszej szkoły ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku – technik geodeta: Kamil Morawiec. Zajął on drugie miejsce w Polsce, w swojej specjalności, otrzymując wyróżnienie Prezesa SIMP: dyplom, nagrodę oraz upominki. W uroczystości rozdania nagród uczestniczyli: Grzegorz Wojciechowski – poseł na sejm RP, Pani Aneta Kowalska – Dyrektor biura poselskiego Pani Poseł Elżbiety Radziszewskiej, władze poszczególnych Starostw Powiatowych, dyrektorzy szkół nagrodzonych laureatów, nauczyciele i inni zaproszeni goście. Naszą szkołę reprezentował mgr inż. Damian Pawlikowski, który odebrał list
z gratulacjami dla Dyrekcji oraz całego grona pedagogicznego ZSP nr 1 w Radomsku.

Kamil Morawiec, obecnie student I roku Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie, jest absolwentem klasy IV TSG – rok szkolny 2016/2017, wychowankiem mgr Marty Presz oraz „geodezyjnym” wychowankiem mgr inż. Damiana Pawlikowskiego.

Serdecznie GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

Zobacz zdjęcia

Uwaga!

Patronat medialny