Po pierwsze bezpieczeństwo – razem we wspólnej sprawie

Dodano: 30 maja 2018

Pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego uczestniczyli 29 maja w konferencji w Łodzi na temat bezpieczeństwa.

Konferencja to etap działań, jakie są konsekwencją porozumienia zawartego 9 marca pomiędzy Łódzkim Kuratorem Oświaty a Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. Celem powyższej współpracy jest zdiagnozowanie zagrożeń wśród młodzieży, analiza i zapobieganie ich rozwojowi. Spotkanie to przede wszystkim podsumowanie, ale także ustalenie dalszych poczynań w kierunku zapobiegania szeroko rozumianym zachowaniom ryzykownym.

Podczas konferencji padło wiele wniosków i informacji. Uczestnicy mogli obejrzeć poruszający film uczniów wieluńskiego liceum „Pomiędzy”, który został nagrodzony na festiwalu filmów krótkometrażowych. Z kolei uczniowie gimnazjum przygotowali niezwykle wymowny spektakl profilaktyczny, będący zapewne inspiracją dla niejednego pedagoga.

Spotkanie przedstawicieli szkół, policji, kuratorium i analiza wyników, ankiet oraz działań prowadzonych w placówkach i w policji, to ważny i niezwykle konstruktywny krok we współpracy na rzecz bezpieczeństwa młodzieży. Tego typu konferencje są niezwykle zasadne i potrzebne. Tylko połączenie sił i ujednolicenie działań wychowawczych jest gwarantem sukcesu w zapobieganiu wszelkim zagrożeniom na jakie narażona jest młodzież.

Pedagog szkolny ZSP nr 1 Renata Koniarska

dav

Uwaga!

Patronat medialny