Praktyki zagraniczne – zwiększenie szans na zatrudnienie

Dodano: 2 listopada 2017

Projekt „Praktyka czyni mistrza” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku w okresie 01.11.2017 – 31.10.2019r. Dofinansowanie projektu wynosi 145198,00 EUR.

otwierajacy_projekt

Głównym celem projektu jest zwiększanie szans na zatrudnienie 52 uczniów, w tym podniesienie ich kompetencji zawodowych oraz umiejętności językowych. Ponadto rozwinięcie umiejętności osobistych oraz społecznych uczniów, zwiększenie samodzielności, motywacji oraz przedsiębiorczości. Problem bezrobocia wśród ludzi młodych wciąż jest trudny do rozwiązania. Nasz projekt może w istotny sposób przyczynić się do jego złagodzenia i do zmiany nieufnego stosunku pracodawców do absolwentów szkół. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi zdobędą cenne doświadczenie w pracy u zagranicznych przedsiębiorców. Umiejętności uczniów zostaną potwierdzone przez dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt w ich CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców. Zagraniczne praktyki to także szansa na poznanie innych kultur, poszerzenie horyzontów i światopoglądu, co ułatwi poruszanie się po europejskim rynku pracy. Celem projektu jest także podniesienie jakości edukacji praktycznej oraz umiejętności językowych i organizacyjnych kadry szkoły i partnera angielskiego – Enso Group. Poza tym podniesienie świadomości międzykulturowej, zwiększenie innowacyjności i elastyczności w działaniu szkoły. Szkoła stanie się bardziej rozpoznawalna lokalnie i zaistnieje w Europie.

W toku realizacji projektu 52 uczniów wyjedzie na staże w angielskich przedsiębiorstwach organizowane przez naszego partnera firmę Enso Group z siedzibą w Plymouth. W projekcie wezmą udział uczniowie z kierunków: technik mechanik, technik budownictwa, technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie będą uczestniczyć w czterotygodniowych praktykach (technikum) i dwutygodniowych praktykach (szkoła branżowa) u angielskich przedsiębiorców. Terminy staży zostały wyznaczone na:

07.05-1.06.2018 – wyjazd 16 uczniów technikum
15.10-26.10.2018 – wyjazd 16 uczniów szkoły branżowej
06.05-31.05.2019 – wyjazd 20 uczniów technikum

Rekrutacja na pierwszy wyjazd zostanie ogłoszona w listopadzie bieżącego roku. Przed wyjazdem na staż uczniowie przejdą przez proces przygotowania do mobilności organizowany w formie zajęć dodatkowych w szkole. Odbędą się zajęcia z języka branżowego prowadzone w podziale na grupy zawodowe, zajęcia kulturowe, dotyczące m.in. norm i obyczajów charakterystycznych dla kraju przyjmującego oraz warsztaty pedagogiczne o charakterze motywacyjnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki oraz przejazdy lokalne w Anglii pokryte zostaną z budżetu projektu.

mgr inż. Joanna Kruk, mgr inż. Damian Pawlikowski

Uwaga!

Patronat medialny