ssaki

Projekt „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

Dodano: 12 października 2017

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest uczestnikiem międzynarodowego projektu „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. W projekcie uczestniczy dziewięć placówek naukowo- edukacyjnych i organizacji pozarządowych z Niemiec, Szwecji, Belgii i Danii.

Polskimi partnerami są: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG).

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z pracą naukowca – biologa morza, umożliwienie uczestnikom nabycia teoretycznej i praktycznej wiedzy o ekologii i biologii ssaków morskich. Ma on także na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi . W ramach projektu przewidziane jest utworzenie szkół letnich dla uczniów.

Wszystkie przedsięwzięcia bazują na bogatym doświadczeniu naukowym placówek biorących udział w projekcie.

Ssaki morskie będące ambasadorami mórz i oceanów są obecnie zagrożone hałasem podwodnym, zanieczyszczeniem plastikiem oraz negatywnym wpływem rybołówstwa.

Z tego względu wiedza o tych, niekiedy krytycznie zagrożonych zwierzętach, powinna dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.

mgr Beata Jabłońska

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny