Przygotowanie przed wyjazdem do Miroslavy

Dodano: 7 maja 2018

Pięcioro uczestników projektu „Mobile applications to ease learning for students” pomyślnie przeszło rekrutację i zakwalifikowało się do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Rumunii. Przed wyjazdem do Miroslavy k. Jassy uczestniczyli w zajęciach z przygotowania kulturowego, pedagogicznego oraz językowego – łącznie 6 godzin.

Zajęcia kulturowe przeprowadził Pan Paweł Dudek – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.
Tematyka zajęć:
1. Stereotypy, jakie występują w świadomości Polaków względem Rumunii oraz Rumunów.
2. Różnice pomiędzy Rumunami a Romami, ubóstwo i bieda w Rumunii, postać Draculi.
3. Rumuńska waluta, jej przelicznik na polskie złotówki oraz ceny najbardziej podstawowych produktów spożywczych oraz codziennego użytku.
4. Położenie geograficzne oraz klimat Rumunii.
5. Najnowsza historia Rumunii.
6. Omówienie dziejów Rumunii za czasów Nicolae Ceausescu oraz konsekwencje społeczne, kulturowe i cywilizacyjne będące następstwem rządów tego dyktatora.
7. Tradycyjne potrawy rumuńskie.
8. Zwyczaje kulturowe panujące w Rumunii.

Zajęcia pedagogiczne przeprowadziła Pani Agnieszka Kułak – pedagog szkolny.
Tematyka zajęć:
1. Budowanie poczucia wspólnoty w tym integracja grupy, kształtowanie u uczestników umiejętności współpracy oraz budowanie wzajemnego zaufania.
2. Przełamywanie barier w komunikacji międzyludzkiej w tym umiejętność przekazywania i słuchania poleceń, umiejętność nazywania uczuć i odgadywania emocji, jakie mogą przeżywać inne osoby, definicja konfliktu oraz sposoby rozwiazywania konfliktów.

Zajęcia językowe przeprowadziła Pani Monika Zając – nauczycielka języka angielskiego.
Tematyka zajęć:
1. Zwroty codziennego użytku.
2. Słownictwo związane z zainteresowaniami i czasem wolnym.
3. Autoprezentacja.
4. Scenki sytuacyjne w sklepie oraz na lotnisku.
5. Ćwiczenie poprawnej wymowy podczas przedstawiania prezentacji multimedialnych nt. miasta, kraju, szkoły oraz systemu edukacyjnego.

erasmus_plus_logo

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Zając
koordynator projektu

spotkanie_przygotowujace_2

Uwaga!

Patronat medialny