Rekrutacja do projektu „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”

Dodano: 11 kwietnia 2018

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do udziału w zagranicznym projekcie nauki praktycznej zawodów mechanicznych. Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku z następujących profili zawodowych:
elektromechanik pojazdów samochodowych – ilość miejsc 5
mechanik pojazdów samochodowych – ilość miejsc 5
mechanik – monter maszyn i urządzeń – ilość miejsc 6
Czas trwania praktyk to okres: 15 – 26 października 2018 r.
Miejsce praktyk zawodowych to Bristol, Anglia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Uczestnicy mają zapewnione: transport, nocleg, wyżywienie, kieszonkowe, atrakcyjne staże w angielskich przedsiębiorstwach, interesujący program spędzania czasu wolnego, ubezpieczenie oraz przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (APPLICATION FORM), ANKIETA oraz REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE dostępne są na www.radomsko.edu.pl w zakładce „UCZNIOWIE/PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i ANKIETĘ należy złożyć do koordynatora projektu – mgr Damiana Pawlikowskiego w terminie 05.04.2018 – 18.04.2018 r.

Po pozytywnej ocenie złożonych wniosków Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację w dniach od 19.04.2018 do 25.04.2018.

Wyniki będą ogłoszone 27.04.2018 r.

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich.

mgr Damian Pawlikowski
koordynator projektu

Uwaga!

Patronat medialny