Rekrutacja – Rumunia

Dodano: 26 lutego 2018

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w ramach projektu “Mobile applications to ease learning for students”.

Typ akcji: międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami (z ang. learning/ teaching/ training activities – LTTA)

Miejsce: Miroslava k. Jassy, Rumunia

Termin: 13-19 maja 2018

Ilość miejsc: 5

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnicy mają zapewnione: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcyjne zajęcia z ICT i nowoczesnych technologii, interesujący program spędzania czasu wolnego, ubezpieczenie oraz przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (APPLICATION FORM) oraz REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE dostępne są na www.radomsko.edu.pl w zakładce Erasmus+ Edukacja Szkolna.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy złożyć do koordynatora projektu – mgr Moniki Zając w terminie 26.02.2018 – 02.03.2018.

Po pozytywnej ocenie złożonych wniosków Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację w dniach od 05.03.2018 – 07.03.2018.

Wyniki będą ogłoszone 07.03.2018.

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Formularz

Regulamin

mgr Monika Zając
koordynator projektu

Uwaga!

Patronat medialny