Rekrutacja – Turcja

Dodano: 12 czerwca 2018

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w ramach projektu “Mobile applications to ease learning for students”.

Typ akcji: międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami (z ang. learning/ teaching/ training activities – LTTA)

Miejsce: Stambuł, Turcja

Termin: 21-27 października 2018

Ilość miejsc: 4

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uczestnicy mają zapewnione: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcyjne zajęcia z ICT i nowoczesnych technologii, interesujący program spędzania czasu wolnego, ubezpieczenie oraz przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (APPLICATION FORM) oraz REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE dostępne są na www.radomsko.edu.pl w zakładce Erasmus+ Edukacja Szkolna.

Dodatkowe kryteria rekrutacyjne:
1. Uczestnik musi posiadać własne konto na platformie App Inventor 2. Na koncie powinny znajdować się dotychczasowe projekty tworzone podczas spotkań projektowych w Polsce oraz w Rumunii: Finger Paint oraz Notepad.
2. Uczestnik musi złożyć dokumenty Europass – CV oraz Paszport Językowy w języku polskim i angielskim.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy złożyć do koordynatora projektu – mgr Moniki Zając w terminie 13.06.2018 – 19.06.2018.

Po pozytywnej ocenie złożonych wniosków Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację w dniach 20.06.2018 – 21.06.2018.

Wyniki będą ogłoszone 22.06.2018.

erasmus_plus_logo

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Zając
koordynator projektu

Uwaga!

Patronat medialny