Spotkanie z rodzinami goszczącymi

Dodano: 25 stycznia 2018

Dnia 24 stycznia 2018 odbyło się spotkanie z rodzicami i uczniami, którzy wyrazili zgodę na goszczenie w swoich domach uczestników mobilności z Grecji, Rumunii oraz Turcji – łącznie 12 osób. Krótkoterminowa wymiana grup uczniów odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w terminie 19-23 luty 2018. W ramach międzynarodowych działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami uczniowie będą pogłębiać swoja wiedzę z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności tworzyć aplikacje mobilne na smartfony korzystając ze specjalistycznego oprogramowania App Inventor 2. Ponadto, zaplanowe są wycieczki krajoznawcze oraz zajęcia kulturowe, które mają na celu przybliżyć naszym gościom polską kulturę i tradycję.

rodziny_goszczace_2

W trakcie zebrania uczestnicy zostali zapoznani z celami projektu „Mobile applications to ease learning for students”, uzyskali niezbędne informacje na temat szkół partnerskich, zostali poinformowani o założeniach programowych, harmonogramie wymiany i zasadach BHP oraz podpisali zgody na udział uczniów w projekcie oraz oświadczenia dotyczące goszczenia uczniów z zagranicy.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzinom goszczącym za zaangażowanie i współpracę.

erasmus_plus_logo

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Zając
koordynator projektu

Uwaga!

Patronat medialny