Spotkanie z uczestnikami mobilności do Turcji

Dodano: 12 września 2018

Dnia 12 września 2018 odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników mobilności do Turcji oraz ich rodziców. Międzynarodowe działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami odbędą się w Stambule od 21 do 27 października 2018. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w Polsce i Rumunii – uczestnicy będą tworzyć aplikacje mobilne ułatwiające uczenie się przy pomocy oprogramowania App Inventor 2 oraz brać udział w wycieczkach krajoznawczych oraz zajęciach kulturowych.

W trakcie zebrania:
1. Przedstawiono wyniki rekrutacji.
2. Omówiono cele projektu „Mobile applications to ease learning for students” w ramach programu Erasmus+.
3. Przedstawiono korzyści wynikające z udziału w projekcie oraz wykaz dokumentów, jakie otrzymają uczestnicy (certyfikaty uczestnictwa, dokumenty Europass Mobilność).
4. Zapoznano ze szkołą goszczącą w Turcji: Özel Ege Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
5. Przedstawiono ofertę ubezpieczenia oraz nałożono obowiązek wyrobienia kart EKUZ.
6. Zapoznano z założeniami programowymi i harmonogramem wyjazdu.
7. Omówiono zasady BHP podczas wyjazdu.
8. Podano wykaz niezbędnego wyposażenia młodzieży.
9. Omówiono sprawy organizacyjne (miejsce zbiórki, transport, zakwaterowanie oraz wyżywienie).
10. Wręczono rodzicom zgody na udział uczniów w wyjeździe.

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

mgr Monika Zając

koordynator projektu

Uwaga!

Patronat medialny