Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dodano: 10 października 2023

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego Zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem człowieka. Każdy, gdziekolwiek się znajduje, ma prawo do najwyższego standardu zdrowia psychicznego. Obejmuje to prawo do ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, prawo do dostępnej, akceptowalnej i dobrej jakości opieki oraz prawo do wolności, niezależności i włączenia społecznego.

Zdrowie psychiczne ma kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak jedna na osiem osób na całym świecie cierpi na schorzenia psychiczne. Problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają także coraz większą liczbę nastolatków i młodych ludzi.

Choroba psychiczna nie powinna nigdy być powodem do pozbawienia danej osoby praw człowieka lub wykluczenia jej z decydowania o własnym zdrowiu. Jednak na całym świecie osoby cierpiące na choroby psychiczne w dalszym ciągu doświadczają szerokiego zakresu naruszeń praw człowieka. Wiele z nich jest wykluczonych z życia społecznego i dyskryminowanych, a wiele innych nie ma dostępu do potrzebnej im opieki psychiatrycznej lub może uzyskać dostęp jedynie do opieki, która narusza ich prawa człowieka.

Rośnie liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne. Objawami gorszego stanu psychicznego mogą być np. problemy ze snem, koncentracją uwagi, brak siły i chęci do podejmowania codziennych aktywności. Niekiedy gorsze samopoczucie psychiczne dziecka wymaga pomocy specjalistów.

Depresja jest chorobą, która objawiać się może przez poczucie osamotnienia, smutku, braku energii, braku zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję. Ta choroba może dotknąć każdego z nas. Bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, powoli odbierając radość życia. Pamiętajcie, że w naszej szkole gabinet psychologa jest dla Was zawsze otwarty.

mgr Adrianna Baj

Uwaga!

Patronat medialny