Światowy Dzień Ziemi

Dodano: 22 kwietnia 2022

22 kwietnia obchodziliśmy w Mechaniku Światowy Dzień Ziemi. Uczniowie klas: I i II rehabilitacyjno-zdrowotnej III Liceum Ogólnokształcącego oraz II technik budownictwa i geodeta Technikum Mechaniczno–Budowlanego uczestniczyli w prelekcji poświęconej roli wody w życiu człowieka, źródłom zanieczyszczenia wód i sposobom ich oczyszczania. Uczniowie otrzymali wskazówki właściwego korzystania z wody i dbania o jej zasoby. Informacje te przedstawiła pani Magdalena Jurek z Działu Ochrony Środowiska Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku.
Z okazji Dnia Ziemi dokonaliśmy również podsumowania projektu międzyprzedmiotowego „Człowiek i jego natura” obejmującego problematykę negatywnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze oraz przykłady pozytywnych działań w celu ochrony przyrody.
Uczniowie opracowali plakaty naukowe i prezentacje multimedialne odnoszące się do zagadnień: Człowiek i środowisko naturalne- wzajemna symbioza, czy destrukcja? Moje działania i wybory sprzyjające przyrodzie. Przedstawili negatywny wpływ człowieka na środowisko i jego pozytywne działania w celu ochrony przyrody oraz przykłady własnych praktyk sprzyjających przyrodzie, np. oszczędzanie wody, ograniczenie zużycia energii, wykorzystywanie opakowań wielorazowych, kompostowanie, stosowanie zasad Zero Waste i inne.

Zobacz zdjęcia

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny