Trwa przygotowanie do Mobilności

Dodano: 6 marca 2017

Coraz bliżej wyjazdu grupy 25 uczniów z Technikum Mechaniczno-Budowlanego na praktyki zagraniczne do Niemiec w ramach programu Erasmus+. Trwa etap przygotowawczy do mobilności, podczas którego uczniowie uczęszczają na kursy z zakresu komunikowania się oraz słownictwa branżowego w języku niemieckim (zajęcia rozpoczęły się w lutym i są realizowane w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu po zajęciach szkolnych). W lutym odbyły się równiez 2 spotkania z koordynatorem projektu w ramach zajęć kulturowych, na których uczestnicy omawiali zasady obowiązujące na okres pobytu. Organizacją przyjmującą młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku i zapewniającą miejsca stażu, jak również program kulturalny na okres 4 tygodni jest firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekt mbH.

Z klasy o profilu: technik budownictwa do wyjazdu przygotowują się: Karolina Olczyk, Aleksandra Idziak, Diana Boryca, Marta Świerkowska, Kwiatkowski Bartosz, Kołodziejczyk Piotr, Chrapek Szymon, Kałuża Jakub, Ciupa Cezary, których zadaniem będzie odrestaurowywanie kompleksu budowli historycznych Gut Wehlitz w Schkeuditz (region Lipska). Efekty kształcenia, które uczestnicy projektu „Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem” osiągną podczas mobilności to wiedza z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, wzbogacanie słownictwa w języku angielskim i niemieckim z zakresu porozumiewania się w miejscu pracy, organizacji pracy w zespole oraz współpracy. Praktyki zagraniczne służą również zwiększeniu kreatywności oraz konsekwencji w działaniu. W ramach kwalifikacji B.16., B.18. i B.33. technicy budownictwa poszerzą swoją wiedzę z zakresu: posługiwania się dokumentacją projektową, wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich, zasad pielęgnacji świeżego betonu, sposobów wiązania cegieł, pustaków, wykonywania ścianek działowych, układania kostki brukowej i korytek ściekowych oraz konserwacji narzędzi budowlanych.

Z klasy o profilu: technik pojazdów samochodowych do wyjazdu przygotowują się: Patryk Drozdek, Wiktor Jakubowski, Tomasz Blada, Bartłomiej Zatoń, Patryk Wróblewski, Kamil Ruliński, Michał Kuna, Damian Partyka, Mateusz Węgrzyński, Krzysztof Więckowski, którzy w ramach kwalifikacji M.12., M.18., M.42. będą kształcić swoje umiejętności praktyczne w niemieckich warsztatach samochodowych w zakresie: posługiwania się dokumentacją technologiczną, przestrzegania zasad recyklingu, przygotowania pojazdów samochodowych do diagnostyki, oceniania stanu technicznego pojazdów, lokalizowania uszkodzeń, wykonywania montażu i demontażu zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, przeprowadzania prób po naprawie.

Z klasy o profilu: technik mechanik do wyjazdu przygotowują się: Sebastian Kaczmarek, Marcin Kil, Kamil Szymaszek, Robert Kowalski, Jakub Stolarczyk, Mateusz Leszczyński, którzy w ramach kwalifikacji M.19., M.20., M.44. będą kształcić swoje umiejętności praktyczne w zakresie: posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urzadzeń, wykonywania elementów maszyn i urządzeń na tokarkach i frezarkach różnego typu, posługiwania się przyrządami pomiarowymi, poznawania programów do sterowania obróbką metalu na maszynach CNC, użytkowania obrabiarek skrawających w celu nadania przedmiotom odpowiednich wymiarów, kształtów oraz gładkości powierzchni , a wszystko to w jednej z niemieckich firm dostarczających kompletne rozwiązania w zakresie parkowania.

Oprócz zdobywania nowych umiejętności w swojej branży uczestnicy projektu zwiedzą pobliskie miasta: Lipsk i Drezno, spędzą jeden z weekendów w Berlinie poznając zabytki stolicy Niemiec, muzea oraz siedzibę najwyższych władz państwowych.
Podczas wolnego czasu uczniowie będą mieli możliwość poznania młodzieży przebywającej na stażu z innych miejscowości z kraju jak i z Europy, co wpłynie na kształcenie umiejętności interpersonalnych, a kontakt z obcokrajowcami pomoże w szlifowaniu języka obcego.

Młodzież ZSP 1 na praktyki do Niemiec wyjedzie 07 maja i pozostanie tam do 03 czerwca dzięki funduszom Unii Europejskiej. W ramach programu Erasmus+ każdy uczestnik otrzymuje wsparcie finansowe w postaci kursów językowych (15 godzin lekcyjnych języka niemieckiego), zajęć branżowych z zakresu praktyki zawodowej (4 godziny lekcyjne), zajęć z przygotowania kulturowego celem poznania kultury, historii kraju goszczącego oraz panujących tam zasad i norm etycznych (4 godziny lekcyjne) oraz warsztatów motywacyjnych z pedagogiem (4 godziny lekcyjne), dodatkowego ubezpieczenia, odzieży roboczej, kosztów podróży, wizyty monitorującej w miejscach stażu, zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego oraz kieszonkowego.

Jest to bardzo duże przedsięwzięcie i ważne wydarzenie w życiu szkoły. Szkoła zyska nowe kontakty, doświadczenia, poszerzy kompetencje kadry, zrealizuje potrzeby uczniów dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych, umiejętności personalnych i językowych. Ocena kompetencji będzie opierała się o procedury ECVET. Uznanie efektów kształcenia zostanie przeprowadzone za pomocą dokumentów Europass-Mobilność oraz certyfikatów, które zostaną uczniom uroczyście wręczone podczas uroczystej konferencji podsumowującej. Mamy nadzieję, że uczniowie, którzy zetkną się podczas praktyk z nowymi technologiami, narzędziami i rozwiązaniami poszerzą swoje horyzonty poznawcze, poznają swoją wartość i docenią możliwości rozwoju, jakie stwarza im nasza placówka.

Na ten cel szkoła przeznaczy kwotę ok. 60 079 EUR z programu ERASMUS+.

mgr Aldona Skiba – koordynator projektu

Zobacz fotogalerię

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny