Uwaga! Płatne staże w wakacje dla uczniów szkół zawodowych

Dodano: 15 czerwca 2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów
uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

ZAPRASZAMY!

Rekrutacja na wakacyjne, płatne staże właśnie się rozpoczęła. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów Technikum Mechaniczno-Budowlanego (klasy I – III) oraz Branżowej Szkoły I Stopnia (klasy I – II) kształcących się w zawodach:
– technik budownictwa,
– technik geodeta,
– technik mechanik,
– technik pojazdów samochodowych,
– mechanik monter maszyn i urządzeń,
– operator obrabiarek skrawających.
Staże zawodowe odbywać się będą u przedsiębiorców, w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec – sierpień 2022 roku w wymiarze 150 godzin.
W projekcie weźmie udział 15 uczniów.
Za zrealizowane staże każdy z uczestników otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2 800 zł.

Wszystkich chętnych zachęcamy do pobrania ze strony internetowej szkoły formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 20 czerwca 2022 roku – zostało tylko kilka dni.

Wyniki rekrutacji poznamy pod koniec przyszłego tygodnia.

Życzymy powodzenia!

Wyciąg z regulaminu, par. 5.

5. Procedura rekrutacji w przypadku uczniów/uczennic obejmuje następujące etapy:
a. Kryteria rekrutacji formalne:
1. Składanie formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi oświadczeniami i innymi dokumentami – jeśli dot.) i zgody na przetwarzanie danych, deklaracji uczestnictwa.
b. Kryteria rekrutacji merytoryczne (ocenianie, jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc, zależne od form wsparcia):
– Osoba z niepełnosprawnością -9 pkt.
– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 4,5 i więcej – 0 pkt, 4,0 – 4,49 –
1 pkt, 3,50 – 3,99 – 2 pkt, poniżej 3,5 – 3 pkt,
– Niskie dochody w rodzinie ( oświadczenie) – 5 pkt
– Kobiet – 2pkt
– Nie realizowanie kształcenia praktycznego u pracodawców (oświadczenie) – 10 pkt
Max liczba pkt – 20. Zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa.

Dokumenty rekrutacyjne dla ucznia (plik docx)

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny