W poszukiwaniu szkoły idealnej

Dodano: 12 lutego 2021

Jak co roku, Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” opracowałai i ogłosiła Ranking szkół średnich w Polsce. Jego głównymi adresatami są między innymi uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Informacje zawarte w Rankingu Perspektyw mogą pomóc młodym ludziom w wyborze odpowiedniej szkoły.  W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1743 techników, które spełniły  tzw. kryterium wejściowe, gdzie między innymi średnie wyniki matury w 2020r. z przedmiotów zdawanych obowiązkowo, języka polskiego i matematyki , były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Wśród kryteriów branych pod uwagę przez Kapitułę, były również wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, wyniki egzaminu zawodowego, jak również sukcesy szkoły w olimpiadach. Kapituła złożona była z przedstawicieli uczelni, komisji d.s. kształcenia Konferencji  Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dyrektorów OKE i przedstawicieli komitetów olimpiad.

Tegoroczne wyniki są dla naszej placówki, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  nr 1 w Radomsku, szczególnie ważne i dające powody do zadowolenia.

Technikum Mechaniczno- Budowlane zajęło I miejsce w powiecie radomszczańskim, co daje 7 w województwie łódzkim oraz 146 w kraju.

Najlepsze wyniki zdawalności uzyskaliśmy w zawodach: technik geodeta-100%, technik pojazdów samochodowych- 80,8%, oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej-80%.

Duży udział w tym sukcesie szkoły miały również klasy kształcące w zawodach technik  mechanik i technik budownictwa. Osiągnięcia uczniów tych klas w olimpiadach z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w branżach budowlanych i mechanicznych to cegiełki w systematycznym  i zaplanowanym budowaniu Marki  Mechanik. Technikum Mechaniczno- Budowlane w Radomsku jest szkołą, która zapewnia uczniom wysoki poziom kształcenia.

Należy podkreślić, że w ZSP nr 1 w Radomsku znajduje się także Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4, która kształci  w zawodach: mechanik pojazdów samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających.

Wysoka zdawalność na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie daje gwarancje absolwentom być “atrakcyjnym” na rynku pracy a także możliwość zdobywania i rozwijania swoich zainteresowań na poziomie technikum i szkół wyższych.

MECHANIK  SZKOŁA  PIERWSZEGO WYBORU

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny