„W stronę dojrzałości”

Dodano: 24 listopada 2018

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 realizowane są warsztaty psychoedukacyjne „W stronę dojrzałości”.

Program obejmuje organizację zajęć edukacyjnych popularyzujących wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego dla młodzieży szkół średnich. Realizacja powierzonego zadania wynika z niepokojących zjawisk obserwowanych w ostatnim czasie, a dotyczących zdrowia i prokreacji. Stąd działania, które mają zapobiegać min. podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych, mających negatywny wpływ na ich zdrowie prokreacyjne, a także skonfrontowanie z wiedzą naukową nieprawdziwych informacji nt. zdrowia prokreacyjnego uzyskiwanych przez młodzież z internetu, co powoduje kształtowanie błędnych przekonań normatywnych. Cel projektu to oprócz w/w kwestii przede wszystkim kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowia prokreacyjnego, ukazanie problematyki w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności, a także wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia w przyszłości właściwych ról małżeńskich i rodzicielskich.

Za nami pierwsze zajęcia „Każdy krok ma znaczenie” i „Styl, a zdrowie prokreacyjne”, które wzbudziły wiele emocji i pozytywnych opinii szczególnie zadanie – życie to nie gra. Warto podkreślić, że przedsięwzięcie jest realizowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Kolejne warsztaty już niebawem.

mgr Renata Koniarska

Zobacz zdjęcia

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny