Wręczenie dokumentów Europass-Mobilność

Dodano: 28 listopada 2018

Miło nam poinformować, że dnia 28 listopada 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie dokumentów Europass-Mobilność uczestnikom pierwszej mobilności do Rumunii (maj 2018) w ramach projektu „Mobile applications to ease learning for students”. Dokumenty zostały zaakceptowane przez Krajowe Centrum Europass z siedzibą w Warszawie oraz stanowią potwierdzenie odbytej nauki zagranicą i zdobycie konkretnych umiejętności i kwalifikacji w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych. Aktu wręczenia dokumentów dokonał wicedyrektor szkoły Pan Paweł Pichit wraz z koordynatorem projektu Panią Moniką Teuber oraz członkiem zespołu projektowego Panem Pawłem Dudkiem. Dokumenty zostały złożone na ręce następujących uczniów: Oliwia Łysik (z II klasy technikum geodezyjnego), Igor Kupczyński (z II klasy III LO o profilu rehabilitacyjno-zdrowotnym) oraz Zuzanna Lewera, Dominik Chrząszcz i Marcin Urbańczyk (z III klasy technikum geodezyjnego). Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz zachęcamy do ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych.

Dokument Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:
– praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
– semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
– praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.
Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe itd.

europass3

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

erasmus_plus_logo

mgr Monika Teuber
koordynator projektu

Uwaga!

Patronat medialny