Wręczenie dokumentów Europass-Mobilność dla uczestników mobilności do Turcji oraz Grecji

Dodano: 22 września 2019

Właśnie wręczyliśmy ostatnie dokumenty Europass-Mobilność, związane z uczestnictwem w projekcie „Mobile applications to ease learning for students”.

Dokumenty zostały zaakceptowane przez Krajowe Centrum Europass z siedzibą w Warszawie oraz stanowią potwierdzenie odbytej nauki zagranicą i zdobycie konkretnych umiejętności i kwalifikacji w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych. Dokumenty otrzymali następujący uczniowie:
– za uczestnictwo mobilności do Turcji – Mateusz Bąkowicz (kl. III TGEM), Cezary Choma (kl. III TGEM), Zuzanna Borek (kl. III LZ), Patrycja Rylik (już absolwentka III LO)
– za uczestnictwo mobilności do Grecji – Rafał Garbarz (kl. III LZ), Artur Olejnik (kl. III LZ), Adam Binka (kl. III LZ), Jakub Grabarczyk (już absolwent III LO) oraz Anna Bukowiec (kl. III LM).

Dokument Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:
– praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie;
– semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany;
– praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej.

Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe itd.

Nauczycielami, którzy uczestniczyli w mobilności w Turcji oraz Grecji byli mgr Monika Teuber (koordynator projektu, nauczycielka języka angielskiego) oraz mgr Paweł Dudek (twórca aplikacji mobilnych, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie).

Projekt jest realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Zobacz zdjęcia

Uwaga!

Patronat medialny