Wybór partnera projektu

Dodano: 12 lipca 2021

Na ogłoszony w dniu 17 czerwca 2021 roku, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/21, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 9 lipca 2021 roku wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę złożyła Firma Pproject Hub Sp. zo.o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań. Oferta jest kompletna i zgodna z warunkami udziału w ogłoszonym naborze. Firma została wybrana na partnera projektu.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny