Zagraniczne staże w Wielkiej Brytanii

Dodano: 1 kwietnia 2019

Obecnie w naszej szkole trwają przygotowania do wyjazdu 20 uczniów Technikum Mechaniczno-Budowlanego na 4-tygodniowe praktyki zagraniczne w Bristolu. W tym celu uczestnicy europejskiego projektu „Praktyka czyni mistrza” odbywają kursy językowe: język angielski do codziennej komunikacji oraz słownictwo branżowe, uczestniczą w warsztatach motywacyjnych, zajęciach kulturowych oraz poznają zagadnienia przewidziane programem stażu. Praktyki w Zjednoczonym Królestwie odbywać będą uczniowie i uczennice z 4 grup zawodowych: technik mechanik, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych oraz technik geodeta w okresie 06-31 maja 2019. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności praktycznych, językowych, kulturowych oraz interpersonalnych w angielskich przedsiębiorstwach. Dla uczestników projektu staż zagraniczny to bardzo ważne wydarzenie w ich życiu osobistym i zawodowym. Życzymy naszej młodzieży pozytywnych doświadczeń.

Na zdjęciach uczniowie klasy o profilu technik geodeta podczas przeprowadzania wywiadu terenowego w celu wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń podziemnych metodą tachimetrii dokładnej z zastosowaniem sprzętu typu total station oraz technik budownictwa podczas zajęć: przedmiar robót stanu surowego z wykorzystaniem programu do kosztorysowania Norma PRO.

mgr Aldona Skiba

Zobacz zdjęcia

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny