Zaowodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Dodano: 16 listopada 2018

Miło nam donieść, że uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie stypendialnym organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie, Kształcenie Zawodowe).

Młodzież klas technicznych – technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa i technik geodezji uzyskała średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych 4,5 i tym samym otrzyma stypendia w kwocie 6000,00 za 10 miesięcy! Tym uczniom, którym niewiele zabrakło do osiągnięcia takiej średniej życzymy powodzenia i zachęcamy do uzyskania takiego wyniku w przyszłym roku. Bowiem projekt jest realizowany do 2020r. Warto podkreślić, że powyższe przedsięwzięcie dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

mgr Renata Koniarska

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza





    Patronat medialny