Zimowa sesja egzaminacyjna już za nami!

Dodano: 19 lutego 2017

W styczniu w naszej szkole rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geodeta, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik.

Zdający w zawodzie technik budownictwa w ramach kwalifikacji B.18 wykonywali prace murarskie i tynkarskie, a w ramach kwalifikacji B.30 sporządzali kosztorysy oraz przygotowywali dokumentację przetargową. Wiedzę potrzebną do zaliczenia etapu pisemnego uczniowie zdobywają podczas zajęć z przedmiotów zawodowych. Do zaliczenia egzaminu zawodowego w ramach kwalifikacji B.30 niezbędna jest znajomość obsługi programu komputerowego wspomagającego kosztorysowanie robót budowlanych oraz drogowych. Wiedzę z zakresu tej kwalifikacji uczniowie zdobywają na przedmiocie „Dokumentacja kosztorysowa i przetargowa”, natomiast umiejętności na zajęciach „Pracownia dokumentacji kosztorysowej i przetargowej”, które odbywają się w pracowni komputerowej naszej szkoły.

Zmagania zdających w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach kwalifikacji M.18 polegały na diagnozowaniu i naprawianiu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (np. usuwaniu usterek kół w pojazdach samochodowych w związku ze spadkiem ciśnienia powietrza). Niezbędna okazała się znajomość obsługi montażownicy opon oraz wyważarki kół. Wszystkie czynności były przez zdających notowane w arkuszach egzaminacyjnych oraz obserwowane przez egzaminatora.

Zdający w zawodzie technik mechanik w ramach kwalifikacji M.44 musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Dla uczących się w zawodzie technik geodeta był to sprawdzian wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, opracowywanie wyników pomiarów (w ramach kwalifikacji B.34) oraz obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych (w ramach kwalifikacji B.35).

Dla uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej był to sprawdzian wiedzy i umiejętności w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (w ramach kwalifikacji B.21 oraz B.22).

Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymają ‎świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodach wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Naszym uczniom życzymy powodzenia i trzymamy za Was kciuki!!!

Na zdjęciach zaprezentowali się uczniowie klasy drugiej (z kierunku: technik pojazdów samochodowych), którzy na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe zaprezentują się już w przyszłym roku.

Przypominamy również, że w miesiącach maj-czerwiec bieżącego roku wybrani uczniowie Technikum Mechaniczno-Budowlanego (6 uczniów z zawodu technik mechanik, 9 uczniów z zawodu technik budownictwa, 10 uczniów z zawodu technik pojazdów samochodowych) wyjadą na czterotygodniowe praktyki zagraniczne do Niemiec by doskonalić swoje umiejętności językowe i kompetencje zawodowe. Z pewnością udział naszych uczniów w projekcie unijnym: „Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem” w ramach programu ERASMUS+ w dużym stopniu przyczyni się do zwiększenia ich samodzielności i przedsiębiorczości. Wiedza praktyczna w połączeniu z doświadczeniem zagranicznym, ze znajomością nowych technologii oraz faktem posiadania certyfikatu Europass Mobilność zwiększy zainteresowanie zarówno polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Uczestnicy projektu wyjadą na praktyki zagraniczne przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. W ramach projektu młodzież będzie miała zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, kieszonkowe, odzież roboczą oraz specjalny program, który poszerzy ich wiedzę z zakresu kultury i historii zachodniego sąsiada. Uczniowie odbędą wizyty zawodowe w renomowanych firmach niemieckich, jak fabryka BMW oraz wycieczki do takich metropolii europejskich, jak Berlin czy Drezno.

Koordynator projektu Erasmus+
we współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych

Zobacz galerię zdjęć

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny