klasa mundurowa (policyjna)

Przedmioty nauczania w zakresie rozszerzonym:
Po pierwszej klasie: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki – wybór jednego języka w rozszerzeniu

Edukacja ukierunkowana do pracy w służbach mundurowych:
wojsko, policja, straż, służba więzienna, służba celna

Współpracujemy z:
Komendą Powiatową Policji w Radomsku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, Mazowiecką Żandarmerią Wojskową, Akademią Obrony Narodowej, Ligą Obrony Kraju, Komendą Hufca ZHP w Radomsku, WOPR, firmą Sport Akademy

Organizujemy:
biwaki klas mundurowych, manewry polowe, zajęcia terenowe, warsztaty technik interwencyjnych i samoobrony, musztry, strzelanie z broni, paintball

„Mundurówka” daje perspektywy
Szkoła kształcąc młodzież w klasach mundurowych ma 2 strategiczne cele:
– przygotowanie uczniów do matury
– przygotowanie do egzaminu wstępnego w różnego rodzaju formacjach mundurowych

Od stycznia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które daje dodatkowe atuty absolwentom szkół, w których były nauczane przedmioty związane z policją. W procesie rekrutacji otrzymują oni dodatkowe punkty, czyli startują z wyższego pułapu, aniżeli osoby kończące inne klasy w liceach ogólnokształcących.

Ukończenie takiej szkoły jak nasza, stwarza możliwość przygotowania się do egzaminu wstępnego i do przyszłej pracy w służbach mundurowych.

Możliwość zdobycia w szkole prawa jazdy kategorii B

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny