mechanik – monter maszyn i urządzeń

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów.

Zawód ten jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką ze zdolnościami manualnymi, mających pragnienie tworzenia od podstaw do samego końca skomplikowanych technicznie przedmiotów, mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo.

Przemysł maszynowy należy do jednej z najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki w naszym kraju, dlatego też mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do szkolenia zmierzającego do uzyskania różnych uprawnień zawodowych, uprawnień operatora obrabiarek CNC, urządzeń spawalniczych. Rynek pracy nieograniczony.

Kwalifikacje zawodowa jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie nauki:
technologia mechaniczna, rysunek techniczny, eksploatacja maszyn i urządzeń

Ile mamy miejsc: 20

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Języki obce: język angielski lub język niemiecki

Możliwość dalszego kształcenia w 2-letnim liceum i poprzez kursy kwalifikacyjne!

Perspektywy zatrudnienia w:
– zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego, przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń.

-we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn na stanowiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach naprawczych

-daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

W 3–letnim cyklu nauki zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną podczas poszukiwania pracy!

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i odbywają praktyki w pracowniach zawodowych w szkole. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ciągu 3 dni w tygodniu.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny