operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających to osoba obsługująca maszyny skrawające, takie jak tokarka czy frezarka konwencjonalna i CNC. Posiada umiejętności ustawiania i mocowania narzędzi, dba o jakość elementów, które wykonuje, na bieżąco kontroluje pracę maszyny, ustawia odpowiednie narzędzia w magazynie obrabiarki, serwisuje obrabiarki konwencjonalne i CNC. W gestii operatora leży także wprowadzanie korekty błędów, czy programowanie maszyny.

Perspektywa rozwoju zawodu coraz bardziej ukierunkowuje się na skomputeryzowane wytwarzanie przedmiotów składające się z faz projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), przetwarzanie projektu (CAM) i właściwe wykonanie (CNC). Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Operator obrabiarek skrawających należ do zawodów bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Kwalifikacje zawodowa jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:
K1 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie nauki:
technologia obróbki skrawaniem, technologia mechaniczna, eksploatacja obrabiarek skrawających

Ile mamy miejsc: 12

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Języki obce: język angielski lub język niemiecki

Możliwość dalszego kształcenia w 2-letnim liceum i poprzez kursy kwalifikacyjne!

Perspektywy zatrudnienia w:
– przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
– przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych
– innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Absolwenci mają możliwość prowadzić własną działalność gospodarczą. Operatorzy obrabiarek skrawających należą do grupy najbardziej  poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju!

Współpracujemy z :

  • SKB Drive Tech są w Radomsku

W 3–letnim cyklu nauki zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną podczas poszukiwania pracy!

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i odbywają praktyki w pracowniach zawodowych w szkole. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ciągu 3 dni w tygodniu.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny