operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacje zawodowa jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:
K1 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających zajmuje się:
– instalowaniem i uruchamianiem obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC
– programowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie
– obsługą obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
– obsługą frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Języki obce: język angielski lub język niemiecki

Możliwość dalszego kształcenia w 2-letnim liceum i poprzez kursy kwalifikacyjne!

Perspektywy zatrudnienia w:
– przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego
– przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych
– innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Absolwenci mają możliwość prowadzić własną działalność gospodarczą. Operatorzy obrabiarek skrawających należą do grupy najbardziej  poszukiwanych pracowników na terenie całego kraju!

Współpracujemy z :

  • SKB Drive Tech są w Radomsku

W 3–letnim cyklu nauki zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną podczas poszukiwania pracy!

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i odbywają praktyki w pracowniach zawodowych w szkole. Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w ciągu 3 dni w tygodniu.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny