Plan lekcji dla klas znajduje się tutaj.
Nauczyciele stosowną informację znajdą w skrzynkach pocztowych Librusa.