Psycholog


mgr Adrianna Baj

Wtorek 8.30-13.30
Środa 8.30-13.30
Czwartek 8.30-13.30
adres e-mail: adrianna.baj@onet.pl

W naszej szkole pokój psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w ciepłej, spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

Dla Ucznia:

rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;
prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;
prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;
rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych;

Dla Rodzica:

indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, gazetka ścienna);

Dla Nauczyciela:

wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów;
pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;
udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach

Ciekawe artykuły:
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10.10.2023 r.)

Uwaga!

Patronat medialny