Skala

Skala oceniania w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku

Procenty Ocena
0-39 1
40-49 2
50-55 2+
56-60 3-
61-66 3
67-70 3+
71-74 4-
75-84 4
85-90 4+
91-100 5
Uwaga!

Patronat medialny