technik geodeta

Kwalifikacje zawodowe jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:
K1
– Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
K2
– Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Technik geodeta zajmuje się:
– pomiarami kątów, odległości i różnic wysokości
– mierzeniem działek i innych elementów terenu
– tworzeniem map do różnych celów
– obsługą geodezyjną budowy różnych obiektów np. dróg, budynków wysokościowych, wiaduktów
– prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków w systemie komputerowym,
– technik geodeta po zakończeniu określonego stażu pracy może ubiegać się o zdobycie uprawnień.

Ile mamy miejsc: 16

Przykładowe przedmioty specjalistyczne realizowane podczas nauki:
ćwiczenia geodezyjne, rysunek geodezyjny, geodezja inżynieryjna, prace geodezyjne i kartograficzne, geomatyka

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Organizujemy dla naszych uczniów:
– wymiany  międzynarodowe
– praktyki krajowe i zagraniczne
– uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach oraz targach branżowych

Współpracujemy z:
– PGE Bełchatów
– firma Georaf
– Stowarzyszenie Geodetów Ziemi Radomszczańskiej
– Starostwo Powiatowe w Radomsku, Wydział Geodezji

Możliwości studiowania po technikum geodezyjnym to m.in. wyższe uczelnie techniczne.

Perspektywy zatrudnienia:
– firmy geodezyjne i projektowe
– jednostki administracji państwowej
– firmy wykonawcze branży budowlanych
– wydziały geodezji
– wydawnictwa publikujące atlasy
– branże informatyczne zajmujące się systemami informacji przestrzennej.

Technik geodeta to atrakcyjny, czteroletni kierunek techniczny dający niezbędne podstawy wiedzy teoretycznej oraz praktycznej do dalszego kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, zdobywania uprawnień zawodowych oraz niezbędnego doświadczenia.

TECHNIK GEODETA TO ZAWÓD DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE CIEKAWEJ, PRESTIŻOWEJ I DOBRZE PŁATNEJ PRACY.

Absolwent technikum geodezyjnego będzie posiadać wiadomości i umiejętności w zakresie współczesnych technologii pomiarowych a także procedur opracowywania ich wyników, pozna prawo geodezyjne, zasady gospodarki nieruchomościami, zdobędzie wiedzę oraz przygotowanie do prowadzenia katastru.

Bez konieczności ukończenia studiów wyższych, po kilku latach pracy w zawodzie i uzyskaniu pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu zawodowego można zostać, w pełni samodzielnym, geodetą uprawnionym.

Proces kształcenia w tym profilu umożliwia absolwentom wykonywanie czynności związanych z profesjonalną i kompleksową obsługą w zakresie geodezji, podejmowanie prac projektowych związanych z geodezyjnym opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa a także kreowanie rozwoju i planowania różnego rodzaju usług geodezyjnych.

GIMNAZJALISTO MIERZ WYSOKO!

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny