technik mechanik

Kwalifikacje zawodowe jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:
K1 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Kwalifikacja K1 daje uprawnienia do wykonywania zawodu mechanik-monter maszyn i urządzeń
K2 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Jest to zawód o bardzo długiej historii, wieloletniej tradycji naszej szkoły i szerokim zapotrzebowaniem na rynku pracy. W ciągu ostatnich lat w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, zmieniła się również charakterystyka zawodowa technika mechanika, pojawiły się nowe specjalizacje w tym zawodzie. Aktualnie na lokalnym rynku istnieje zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów obrabiarek klasycznych  i sterowanych numerycznie, specjalistów montażu i demontażu maszyn i urządzeń oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD.

Ile mamy miejsc: 14

Przykładowe przedmioty specjalistyczne realizowane podczas nauki:
podstawy budowy maszyn, pracownia obróbki ręcznej, pracownia rysunku technicznego, technologia mechaniczna

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Organizujemy dla naszych uczniów:
– wymiany  międzynarodowe
– praktyki krajowe i zagraniczne
– uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach oraz targach branżowych

Współpracujemy z:
– Manuli Hydraulics S.A.
– SKB Drive Tech SA w Radomsku
– „LEITZ Polska” Spółka z o.o.
– Ardagh Group Radomsko

Możliwości studiowania po technikum mechanicznym:
mechanika i automatyka, inżynieria mechaniczna, mechatronika, mechanika i budowa maszyn.

Perspektywy zatrudnienia:
– firmy zajmujące się produkcją urządzeń technicznych
– zakłady rzemieślnicze i usługowo-naprawcze
– przedsiębiorstwa transportu na stanowiskach: wytwarzanie i montaż części maszyn i urządzeń, instalowanie, uruchamianie i obsługiwanie maszyn i urządzeń.

Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników.
Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo – naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Technicy mechanicy pracują także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Technik mechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny