ts_mini

technik pojazdów samochodowych

Możliwość zdobycia w szkole prawa jazdy kategorii B!

Kwalifikacje zawodowe jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:
K1 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja K1 daje uprawnienia do wykonywania zawodu mechanik pojazdów samochodowych
K2 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja K2 daje uprawnienia do wykonywania zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych
K3 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych zajmuje się:
- analizowaniem i sporządzaniem dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
- sporządzaniem dokumentów dotyczących ewidencji, obrotu i ubezpieczenia pojazdów
- ocenianiem stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów
- ustalaniem przyczyn uszkodzenia elementów pojazdów samochodowych
- posługiwaniem się urządzeniami diagnostycznymi i naprawczymi
- posługiwaniem się programami komputerowymi stosowanymi w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych

Przedmioty uwzględnianie w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Nauczane języki obce:
języki angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka

Organizujemy dla naszych uczniów:
- wymiany międzynarodowe
- praktyki krajowe i zagraniczne
- uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach oraz targach branżowych

Współpracujemy z:
- SKB Development Sp.zo.o. Sp.k.
- P.U.H.UNICAR sp.j. W. i D. Jaguścik
- Ciupa Jacek Mechanika i blacharstwo pojazdowe
- „Sukiennik” Firma Handlowo-Usługowa Wojciech Sukiennik
- oraz innymi firmami zrzeszonymi w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku

Perspektywy zatrudnienia:
- stacje obsługi pojazdów
- salony sprzedaży pojazdów i sklepy motoryzacyjne
- firmy ubezpieczeniowe
- przedsiębiorstwa transportowe
- wydziały komunikacji

Technik pojazdów samochodowych, jako kierunek kształcenia oferowany w Technikum Mechaniczno-Budowlanym, oprócz wiedzy teoretycznej zapewnia również zajęcia praktyczne, które realizowane są w pracowni samochodowej mieszczącej się w szkole oraz u pracodawców. Daje to możliwość zapoznania się w sposób praktyczny z techniką samochodową. Tego typu zajęcia podnoszą szanse uczniów na pozyskanie w przyszłości ciekawych ofert pracy, dotyczących zawodów związanych z motoryzacją.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny