technik pojazdów samochodowych

Możliwość zdobycia w szkole prawa jazdy kategorii B!

Kwalifikacje zawodowe jakie uczeń zdobywa w trakcie nauki:
K1 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Kwalifikacja K1 daje uprawnienia do wykonywania zawodu mechanik pojazdów samochodowych
K2 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych zajmuje się:
– analizowaniem i sporządzaniem dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
– sporządzaniem dokumentów dotyczących ewidencji, obrotu i ubezpieczenia pojazdów
– ocenianiem stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów
– ustalaniem przyczyn uszkodzenia elementów pojazdów samochodowych
– posługiwaniem się urządzeniami diagnostycznymi i naprawczymi
– posługiwaniem się programami komputerowymi stosowanymi w obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych

Ile mamy miejsc: 18

Przykładowe przedmioty specjalistyczne realizowane podczas nauki:
budowa i naprawa pojazdów samochodowych, rysunek techniczny, diagnostyka pojazdów samochodowych, pracownia samochodowa

Przedmioty uwzględnianie w procesie rekrutacji:
język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Nauczane języki obce:
języki angielski, język niemiecki

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka

Organizujemy dla naszych uczniów:
– wymiany międzynarodowe
– praktyki krajowe i zagraniczne
– uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach oraz targach branżowych

Współpracujemy z:
– SKB Development Sp.zo.o. Sp.k.
– P.U.H.UNICAR sp.j. W. i D. Jaguścik
– Ciupa Jacek Mechanika i blacharstwo pojazdowe
– ELCAR Auto Centrum
– oraz innymi firmami zrzeszonymi w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku

Perspektywy zatrudnienia:
– stacje obsługi pojazdów
– salony sprzedaży pojazdów i sklepy motoryzacyjne
– firmy ubezpieczeniowe
– przedsiębiorstwa transportowe
– wydziały komunikacji

Technik pojazdów samochodowych, jako kierunek kształcenia oferowany w Technikum Mechaniczno-Budowlanym, oprócz wiedzy teoretycznej zapewnia również zajęcia praktyczne, które realizowane są w pracowni samochodowej mieszczącej się w szkole oraz u pracodawców. Daje to możliwość zapoznania się w sposób praktyczny z techniką samochodową. Tego typu zajęcia podnoszą szanse uczniów na pozyskanie w przyszłości ciekawych ofert pracy, dotyczących zawodów związanych z motoryzacją.

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny