Terminy postępowania rekrutacyjnego

Poniżej opisane są kolejne kroki mówiące jak zostać uczniem naszej szkoły. Jest to harmonogram dla klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku  na rok szkolny 2022/2023. Harmonogram ten oparty jest o informacje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Jeśli któryś z poniższych podpunktów jest dla Ciebie niejasny, możesz się z nami skontaktować. Postaramy się wszystko wytłumaczyć, tak abyś mógł się stać uczniem Mechanika.

1. KANDYDAT SKŁADA WNIOSEK o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

20 kwietnia – 17 maja do godz. 15.00

Do 31 maja wnioski będą mieć nadany status „zweryfikowany”.

2. KANDYDAT MA MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN na liście preferencji oddziałów:

4 lipca – 11 lipca

3. KANDYDAT UZUPEŁNIA WNIOSEK o przyjęcie do szkoły:
– kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

8 lipca – 12 lipca do godz. 15.00

4. SZKOŁA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI listy kandydatów zakwalifikowanych:

19 lipca do godz. 12

5. KANDYDAT POTWIERDZA, ŻE CHCE CHODZIĆ DO WYBRANEJ SZKOŁY:
– składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– składa oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile wcześniej tego nie zrobił).

19 lipca od godz. 12.00 – 22 lipca do godz. 12.00

6. SZKOŁA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI listy kandydatów przyjętych:

25 lipca do godz. 12.00

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Patronat medialny