Przygotowanie przed wyjazdem do Grecji

Dodano: 21 marca 2019

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do udziału w krótkoterminowej wymianie grup uczniów w Grecji, wzięli udział w zajęciach z przygotowania kulturowego, pedagogicznego i językowego – łącznie 6 godzin. Uczestniczyli także w warsztatach, których głównym celem było przygotowanie rezultatów projektu, a mianowicie aplikacji ułatwiających uczenie się.

Zajęcia kulturowe przeprowadził Pan Paweł Dudek – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.
Tematyka zajęć:

 1. Historia Grecji ze szczególnym uwzględnieniem okresu starożytności.
 2. Greckie dokonania w zakresie nauki i kultury.
 3. Informacje kulturowe, których celem jest lepszy odbiór tamtejszych realiów (np. turystyka, muzea archeologiczne, komunikacja, język grecki, powiedzenia, posiłki, zwyczaje i obyczaje).
 4. Aktualne ceny podstawowych produktów.
 5. Dyskusja związana ze specyfiką wyjazdu.

Zajęcia pedagogiczne przeprowadziła Pani Agnieszka Kułak – pedagog szkolny.

Tematyka zajęć:

 1. Integracja uczestników.
 2. Budowanie poczucia wspólnoty i zaufania.
 3. Kształcenie umiejętności współpracy.
 4. Przełamywanie barier w komunikacji międzyludzkiej.
 5. Zrozumienie różnorodności etnicznej i kulturowej, a także lepsze reagowanie na nią.

Zajęcia językowe przeprowadziła Pani Monika Teuber – nauczycielka języka angielskiego.

Tematyka zajęć:

 1. Zwroty codziennego użytku.
 2. Słownictwo związane z zainteresowaniami i czasem wolnym.
 3. Autoprezentacja.
 4. Scenki sytuacyjne w sklepie oraz na lotnisku.
 5. Ćwiczenie poprawnej wymowy podczas przedstawiania prezentacji multimedialnych nt. miasta, kraju, szkoły oraz systemu edukacyjnego.

mgr Monika Teuber

koordynator projektu

Uwaga!

Patronat medialny