Rada Rodziców

W roku szkolnym 2023/24 składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 120 zł. Wpłaty można dokonywać u wychowawców klas lub na poniższy rachunek bankowy:

bank: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku
nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy ZSP nr 1 w Radomsku, ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko
nr konta: 93 8980 0009 2037 0082 1650 0002
Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Dzięki funduszowi Rady Rodziców nasza szkoła może realizować wiele dodatkowych inicjatyw, wzbogacać zaplecze, uatrakcyjniać warunki nauki i poprawiać swoją jakość.

Dziękujemy serdecznie za każdą wpłatę!

Uwaga!

Patronat medialny