Matura

Ważne adresy:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Deklaracje dla osób, które chcą przystąpić do matury
Komunikat OKE w Łodzi dotyczący opłat za egzamin maturalny  (tylko dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu)

matura1

matura2

matura3

matura4

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny