Pedagog

W naszej szkole funkcję pedagoga pełnią:

mgr Agnieszka Kułak

agnieszka_kulak

poniedziałek 8:00 – 13:30
wtorek 8:00 – 12:00
środa 8:00 – 12:30
czwartek 8:00 – 12:30
piątek 8:00 – 12:00
adres e-mail: agnieszka-kulak30@wp.pl

mgr Renata Koniarska

renata_koniarska

poniedziałek 12:00 – 15:00
wtorek 11:00 – 15:00
środa 11:15 – 14:15
czwartek 11:00 – 14:00
adres e-mail: rkoniarska1@gmail.com

Zachęcamy do czytania artykułów w ramach cyklu „Pedagog radzi”:
14.02.2023 – 14 lutego – Święto Zakochanych
7.02.2023 – 10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
12.01.2023 – Prawda o napojach energetycznych
7.03.2022 – Jak radzić sobie ze stresem w obliczu wojny?
16.11.2021 – Jak być tolerancyjnym?
27.10.2021 – Październik miesiącem cyberbezpieczeństwa
30.03.2021 – Wiosna – dobry czas na zmiany
2.03.2021 – Czy robienie selfie może być powodem nieszczęść?
13.02.2021 – Jak to jest z tą miłością ?
19.01.2021 – Korzyści płynące z pomagania
29.11.2020 – Mecz to pretekst…
20.10.2020 – Rozmowa najlepszą terapią
6.10.2020 – Co robić kiedy nic mi się nie chce?

W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki oraz zajęcia rozwijające umiejętności.

Jeśli potrzebujesz rozmowy na tematy trudne, lub porady w różnych sprawach serdecznie zapraszamy. Gabinet pedagoga jest miejscem, gdzie możesz opowiedzieć o swoich problemach, kłopotach i lękach, ale też powodzeniach, sukcesach i radościach.

Pomoc pedagoga w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku skierowana jest do ucznia, który doświadcza:
– problemów rodzinnych – problemów z alkoholem, narkotykami i substancjami psychoaktywnymi
– napięcia emocjonalnego, stresu – przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej
– trudności adaptacyjnych w środowisku szkolnym
– trudności związanych z tożsamością płciową
– trudności w kontaktach interpersonalnych
– trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym
– niskiego poziomu motywacji do nauki
– trudności związanych ze sposobem spędzania wolnego czasu
– trudności wynikające z niskiej samooceny
.

Pomoc pedagogiczna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku skierowana jest do rodzica/opiekuna, który doświadcza:
– trudności związanych z niskim poziomem motywacji do nauki u swojego dziecka
– trudności wynikające z zachowań ryzykownych pojawiających się u swojego dziecka
– trudności związanych z absencją szkolną swojego dziecka
– trudności związane z rozwojem psychoseksualnym u swojego dziecka.

Telefony i adresy, które warto znać

Przemoc w rodzinie

Niebieska linia 0 800-120-002 (tel. bezpłatny), 0 801-120-002
Schronisko dla ofiar przemocy: (044) 683-20-03
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: (044) 683-44-22
Powiatowa Komenda Policji: (044) 685-28-41
Zły dotyk: (043) 827-41-19

Narkotyki

Pomarańczowa linia: 0 801-140-068
Ogólnopolski telefon zaufania narkotyki – narkomania 0 801-199-990
Infolinia Stowarzyszenia KARAN: 0 800-120-289
Infolinia pogotowia naukowego towarzystwa „Powrót z U”: 0 801-109-696
Narkomania – Przemoc w rodzinie: 0 800-120-359
MONAR: (022) 621-12-59, 621-28-71

AIDS (HIV)

Zielona linia: (022) 621-33-67
Telefon zaufania: (022) 622-50-01
http://www.aids.gov.pl

Sekty

Dominikański Ośrodek Informacji o nowych Ruchach Religijnych i Sektach: (061) 852-31-34
Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik”: (022) 843-62-11
Centrum Badań nad nowymi Religiami „Rafalel”: (012) 411-14-52.

„Dopalacze kradną życie”

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia?
Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji?
Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami?
Jesteś uzależniony? Nie jesteś z tym sam. Szukaj pomocy!

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego
Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
W którym specjaliści udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać odpowiednią formę pomocy i informują na temat ryzyka używania narkotyków i ,,dopalaczy”. Telefon adresowany jest nie tylko do osób używających narkotyków i „dopalaczy”, ale także ich bliskich i rodzin. Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie w godzinach 16:00 – 21:00
Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl
W której można uzyskać anonimową pomoc on-line lekarza psychiatry, psychologa i prawnika; dwa razy w tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na  www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pllub www.800100100.pl/napisz. W 2015 roku 61 kontaktów z Telefonem 800 100 100 dotyczyło kontaktów dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Uwaga!

Patronat medialny