Bezpieczeństwo

Bezpieczna Szkoła – Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Szanowni Państwo!

Dyrektor ZSP nr 1 Radomsku informuje, że w szkole funkcjonują procedury bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacji nadzwyczajnej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Bezpieczna szkoła . Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który został przygotowany dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze, wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Ponadto w szkole funkcjonują „Niebieskie skrzynki” (naprzeciwko sekretariatu i przed gabinetem pedagoga), gdzie mogą Państwo anonimowo przekazywać wszelkie informacje i niepokojące Was sygnały zagrażające bezpieczeństwu młodzieży.

Przedstawiamy również wykaz numerów telefonów oraz osób i instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogiczneji wychowawczej.

Wykaz numerów telefonów
oraz lokalne instytucje udzielające pomocy
rodzicom i młodzieży

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
Dyrektor, Pedagodzy, Wychowawcy
44 682 21 56

Telefon Zaufania
Infolinia dla młodzieży
116 111 (czynny również w nocy)
Infolinia dla dorosłych
800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12

Całodobowa bezpłatna infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopalaczy
800 060 800

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Radomsku
44 6834114
530 618 146

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Radomsku
44 682 24 64

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku
44 68328

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
44 6834422
44 683 2006

Pogotowie Policyjne
997 lub 112

Oficer Dyżurny
44 6852811
44 6852821

Policyjny Telefon Zaufania
44 6835640

Prokuratura Rejonowa w Radomsku
44 6834770

Rzecznik Praw Dziecka
22 5836600

Uwaga!

Patronat medialny