Biblioteka i Centrum Multimedialne

Godziny pracy biblioteki:
poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:00

Regulamin biblioteki na czas pandemii COVID-19

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska

Istotnym elementem szkolnego systemu kształcenia i wychowania jest biblioteka szkolna, która funkcjonuje od początku istnienia szkoły. Poprzez swoją działalność wypożyczalnia służy uczniom, nauczycielom i wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji oraz świadczy usługi, które ułatwiają rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w rożnych postaciach i za pośrednictwem rożnych mediów.

Drugie pomieszczenie stanowi Centrum Multimedialne, wyposażone w cztery komputery, połączone z siecią Internet, drukarkę i kserokopiarkę. W tym miejscu znajduje się również czytelnia, gdzie w ciszy i spokoju można przygotować się do dnia zajęć. Godziny pracy wypożyczalni dopasowane są do potrzeb uczniów w taki sposób, by jeszcze przed rozpoczęciem zajęć można było skorzystać z zasobów biblioteki.

Przez cały okres działalności biblioteka systematycznie zwiększała swoje zbiory. Obecnie zbiory liczą ponad 18 tyś. tomów (beletrystyka, literatura popularnonaukowa i fachowa). W roku szkolnym 2009/2010 rozpoczął się ważny etap w pracy biblioteki polegający na stopniowej komputeryzacji zbiorów przy pomocy programu Librus. Obecnie zbiory biblioteki wypożyczanie są już elektronicznie. Program rejestruje każde wypożyczenie i zwrot, tworzy niezbędne, okresowe sprawozdania statystyczne, karty analityczne czytelników i karty książek. Dzięki temu znacznie usprawniła się praca biblioteki szkolnej.

Opiekunem biblioteki szkolnej jest nauczyciel – bibliotekarz mgr Lidia Krawczyk.
poniedziałek – piątek w godz. 7:30-13:30.

Uwaga!

Patronat medialny