ENGLISH WITHOUT BOUNDARIES

Dodano: 7 marca 2017

Od grudnia 2016 r. cztery uczennice klasy III o profilu technik geodeta: Patrycja Matyjak, Natalia Nowak, Marta Wolska i Karolina Zasada realizują multimedialny edukacyjny projekt międzynarodowy „English without Boundaries”, którego pomysłodawcą i koordynatorem w ZSP 1 jest nauczyciel języka angielskiego, p. Dagmara Wiankowska. Projekt dotyczy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku ze szkołą Veszprèmi SZC Tàncsics Mihàly Szakgimnàziuma, Szakközèpiskolàja ès Kollègiuma w Veszprém na Węgrzech, zaś powstał w odpowiedzi na potrzebę rozwijania umiejętności językowych w oparciu o techniki multimedialne a za cel stawia sobie naukę języka angielskiego w realnych kontekstach komunikacyjnych oraz integrację młodych ludzi z różnych części Europy poprzez Internet. Wykorzystując dostęp do sieci, uczennice z Radomska mają możliwość poznania swoich węgierskich kolegów – ich pasji, zajęć i zwyczajów, a także geografii, historii, kultury czy tradycji tego kraju. Projekt „żyje” na Facebooku, tam bowiem uczennice ZSP 1 i uczniowie szkoły w Veszprém zamieszczają realizowane przez siebie zadania, rezultaty prezentując za pomocą nagranych filmików, zdjęć, wywiadów, dialogów, prezentacji multimedialnych czy po prostu wymiany zdań w języku angielskim. W grudniu uczniowie dzielili się wiedzą na temat świątecznych tradycji i zwyczajów w Polsce i na Węgrzech, w styczniu poznali się za pośrednictwem komunikatora Skype, rozmawiając o swoim codziennym życiu, rodzinie, sposobach spędzania wolnego czasu; luty poświęcony był systemowi edukacji w Polsce i na Węgrzech, porównane zostały nasze systemy oceniania, przedmioty szkolne, zaś marzec to miesiąc przeznaczony na rozmowę o ulubionych potrawach. W kwietniu nastąpi podsumowanie projektu. Warto wspomnieć, że cała klasa III TEG zaangażowała się w realizację zadań projektowych, wspierając uczestniczki w nagrywaniu filmiku prezentującego szkołę oraz zamieszczając komentarze na Facebookowym koncie projektu.

Przedsięwzięcie daje szansę na nawiązanie międzynarodowych znajomości, tworząc swobodny kontekst do nauki i doskonalenia umiejętności w języku angielskim, a także motywuje do dalszej nauki języka poprzez poczucie przynależności do grupy realizującej wspólny cel, promuje samodzielność i kreatywność oraz promuje szkołę jako instytucję, która wspiera innowacyjne działania.

Do grupy na Facebooku dołączyć może każdy, kto chciałby poznać nowych przyjaciół z Węgier i zamienić z nimi kilka zdań w języku angielskim. Oto link: https://www.facebook.com/groups/132665040558832/

Projekt „English without Boundaries” został zgłoszony do VII edycji konkursu „Projekt z klasą” wydawnictwa Nowa Era, dzięki czemu szkoła znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”. Na stronie internetowej ZSP 1 wkrótce pojawi się wirtualna odznaka „Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły”, świadcząca o tym, że szkoła m.in. podchodzi do edukacji sposób nowoczesny i jest otwarta na uczniowskie inicjatywy oraz jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.

mgr Dagmara Wiankowska

zaprojektowana

Uwaga!

Patronat medialny