Dyrekcja

dyrekcja_ZSP1

Od 1 września 2013 roku skład dyrekcji przedstawia się następująco:
– mgr Ewa Grodzicka – dyrektor, nauczyciel historii
– mgr Paweł Pichit – wicedyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego
– mgr inż. Cezary Bąbka – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Uwaga!

Patronat medialny