Dyrekcja

Skład dyrekcji przedstawia się następująco:
– mgr Ewa Grodzicka – dyrektor, nauczyciel historii,
– mgr inż. Renata Poteralska – wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych
– mgr Paweł Dudek – wicedyrektor, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Uwaga!

Patronat medialny